STAGE: KING DIAMOND, 9.06.2006, Glauchau, ''Alte Spinnerei''