STAGE: KING DIAMOND, 9.05.2006, Warszawa, ''Stodola''